Provádění ortopedických a spondylochirurgických operací  zajišťujeme přímo na špičkových pracovištích v Praze a Středočeském kraji:

FN Motol - FN Vinohrady - RK Malvazinky - Klinika Dr.Pírka - Iscare - Klaudiánova nemocnice - Nemocnice Říčany

Naším cílem je vždy zajistit komplexní předoperační a pooperační péči se zachováním kontinuity přímého vedení komplexní léčby operatérem.

MUDr. Viktor Vrecion

 • I. atestace Ortop. Traum., s pochvalou (2001)
 • Artroskopický kurz-FN Motol (2002)
 • 5 let Ortopedicko-Traumatologická klinika Fakultní nemocnice Král. Vinohrady
 • 1 rok Centrum léčby pohybového aparátu Nem. Vysočany
 • 3 roky Ortop. traum.odd. Klaudiánova nem. Mladá Boleslav.
 • AO kurz traumatologie, stáž Úrazová nemocnice Brno- atrtroskopie traumatologie pánve a páteře (2 měsíce)
 • stáž. Harward medical school- orthopaedcs MGH.Boston (3 měsíce)
 • John Hopkins hospit- Orhopaedics and onkology, Baltimore (2 měsíce)
 • Columbia university- NY. St. Lukes and Roosewelt hosp. traumatology (1 měsíc)
 • Yale hospital, New haven orhopaedics (1 měsíc)

MUDr. Petr Michalíček

 •  1. Lékařská fakulta UK Praha, obor všeobecné lékařství (2005)
 •  Atestace z oboru Rehabilitace a fyzikální medicína /dříve FBLR/ s pochvalou (2010)
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína (2015)
 • Funkční odbornost pro elektromyografii (2017)
 • Oprávnění I. stupně  k provádění  výkonů v oblasti myoskeletální medicíny (2007)
 • Kurz Manuální a myoskeletální medicína pro školitele (2019)
 • Diplom celoživotního vzdělávání (2014)
 • Školitel myoskeletální medicíny (2022)
 • Lékař Neurologické kliniky Thomayerovy nemocnice Krč, P-4 (2006-2008)
 • Lékař Vojenského rehabilitačního ústavu Slapy nad Vltavou (2005-2015)
 • Lékař EMG laboratoře KlinNeuro s.r.o., Poliklinika Revoluční 19, P-1 (2013- dosud)
 • Lékař EMG laboratoře Neurologie Praha s.r.o., Poliklinika Zbraslav, Žitavského 497, P-5 (2017- dosud)
 • Vedoucí lékař RHB ambulance KeltiaMed s.r.o., Poliklinika Zbraslav, Žitavského 497, P-5 (2015-dosud) 
 • Odborná stáž Elektromyografie, Neurol. klinika TN Krč P-4 (2009)

 • Odborná stáž EMG technika, Neurol. klinika TN Krč P-4 (2014)

 • Kurz Analýza motorických jednotek (2013)

 • Kurz Jehlová EMG (2015)

 • Kurz Manuální a myoskeletální medicína pro školitele (2019)

 • Refresh kurzy myoskeletální medicíny,  Pleš, Slapy nad Vltavou (2007 a 2014)

 • Kurz Sportovní a rekondiční masáž (2002)

 • Kurz Galvanoterapie (2009) 

 • Kurz Diferenciální diagnostika onemocnění pohybového aparátu (2010) 

 • Kurz Terapeutické využití Kinesiotapu (2011) 

 • Kurz Podiatrické minimum (2011) 

 • Kurz Segmentální proprioceptivní stimulace nohy- PropriofootConcept (2013)

 • Kurz Neinvazivní laserové terapie (2013)

 • Odborné semináře na neurologické klinice FTN Krč, P-4, (2006-2008)

 • Školící akce a odborné semináře ve VRÚ Slapy nad Vltavou (2005-2014)

KELTIA-MED s.r.o.

Keltia, s.r.oRehabilitace, rehabilitační lékař, ortopedie - v rámci rehabilitace a ortopedie poskytujeme komplexní péči o pohybový aparát na výše uvedených adresách Prahy 3, 5, 9 a 10. Na našem pracovišti probíhá úzká spolupráce ortopedů s fyzioterapeuty pod vedením rehabilitačního lékaře s neurologickou atestací, lékařem alternativní a fyziologické regulační medicíny s použitím homeopatie i čínské medicíny a internistou – angiologem (cévním specialistou).

Cévní ambulance - nabízíme kompletní cévní a interní vyšetření včetně předoperačních vyšetření, EKG a sonografie tepen a žil. Vyšetřujeme a léčíme pacienty s žilní nedostatečností. Ze specializovaných metod nabízíme pacientům: 24hodinové sledování krevního tlaku i EKG (Holter), ultrazvukové vyšetření tepen a žil horních i dolních končetin a tepen krku (Doppler UZ).
Adresy ordinací - MUDr. Romana Tylová, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, Praha 10.
Pacienti se mohou objednávat na tel. číslech: 775 732 304, 281 019 358.

Interní ambulance a sono břicha - provádíme celková a cílená interní vyšetření, předoperační vyšetření, EKG, konsultace v oblasti kardiovaskulární prevence, sonografické vyšetření břicha s klinickou interpretací výsledků ( ultrazvuk)
MUDr. Kratochvílová Renata, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
Pacienti se mohou objednávat na tel.čísle: 773 499 572


V nutných případech možná přímá domluva a provedení ortopedických operací. Nabízíme možnost půjčování magnetu a bioptronové lampy, zhotovení ortopedických stélek (Nový Zéland) Formthotics, možnost objednat obuv DUX, eventuálně jiných druhů obuvi a další služby.

Na poliklinice Barrandov disponujeme vodoléčbou (balneoterapií). Nadstandardní procedury: rázová vlna, laser, rašelina, CO2 koupele, relaxační a rekondiční masáže, tvarování postavy a alternativní postupy a procedury čínské medicíny - pojišťovny nehradí.
Dále se zde nachází prodejna zdravotnických potřeb, kde nabízíme široký výběr ortopedických pomůcek, ortéz, kompresních punčoch, zdravotnické obuvi, rehabilitačních a inkontinenčních pomůcek, berle, hole, vozíky, chodítka a další zboží.

Vlastní provoz ambulance probíhá na základě telefonických objednávek, v případě akutních stavů se snažíme pacienty ošetřit v nejkratší možné době.

 

Jsme smluvními partnery pojišťoven: 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213 a 333.

©2024 kELTIA-MED, s.r.o. All Rights Reserved . Designed By WebAN

Search