Aktuality

PNF

Metoda PROPRIOCEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE (PNF) patří ke komplexním metodám na neurofyziologickém podkladě. Využívá různé techniky, jejichž cílem je prosadit účelný, funkční pohyb pomocí facilitace, inhibice, posílení a relaxace určité skupiny svalů. Neurofyziologický mechanismus PNF vychází ze zásady, že mozek „nemyslí“ v jednotlivých svalech, ale myslí v pohybech. Ve většině aktivit denního života se u jakéhokoliv pohybu účastní celé svalové skupiny a pohyb se děje v několika kloubech a rovinách současně. Pohybové vzorce cvičení jsou tedy vedené diagonálním směrem se současnou rotací, při němž jsou kloubní plochy postaveny tak, že umožňují maximální protažení svalů. Diagonální pohyby jsou sestaveny pro hlavu, krk, trup a končetiny. V metodě PNF je důležitý sled pohybů v pohybovém vzorci (timing). Je-li časový sled svalových kontrakcí zachován, je výsledný pohyb koordinovaný. Při posilovacích technikách se využívá principu, že svalová aktivita silnějších svalů umožní obnovení aktivity slabších nebo inaktivních svalů. Techniky PNF zlepšují svalovou sílu, vytrvalost, svalovou koordinaci, zvyšují rozsah pohybu  a stabilitu kloubů, uvolňují zvýšené svalové napětí a tak odstraňují a zmírňují bolest.

 / upravený test vychází z odborné publikace PAVLŮ, Dagmar.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody. I., Koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vydání. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2003/