Rehabilitace

McKENZIE METODA je diagnostický a terapeutický systém, který je založen na mechanismu produkce a eliminace bolesti v přímém důsledku na pohyb nebo polohu daného kloubu či celého těla. Terapie je vhodná pro celý muskuloskeletální systém, tzn. páteř krční, hrudní, bederní, ale i periferní klouby jako např. rameno, koleno, kyčel, atd. Na základě pohybového testu, kineziologického vyšetření a podrobné anamnézy fyzioterapeut stanoví diagnózu a určí, zda-li tato terapie je vhodná pro pacienta či nikoliv. V rámci terapie pacient cvičí obvykle pouze jeden cvik několikrát za den a dodržuje pokyny běžných denních aktivit, které jsou mu doporučeny pro usnadnění denních činností, jako např. jak se oblékat, jak si čistit zuby, jak sedět, stát, vstávat, spát, aby se bolestivé příznaky tolik neprovokovaly, atd. Fyzioterapeut naučí pacienta provádět daný cvik, který je zvolen právě proto, aby ovlivnil pacientovi bolesti, co do snížení až úplného odstranění většiny příznaků. Počet jednotlivých terapií závisí na vlastní spolupráci pacienta a stupni postižení. Aktivní přístup pacienta k terapii urychluje samotné vyléčení. Je-li terapie vedena zkušeným fyzioterapeutem, je pravděpodobnost zhoršení minimalizována. Metoda je výrazně šetrnější než tvrdá manipulace páteře a kloubů. Smyslem této terapie je naučit pacienta, jak si může odstranit svoje bolestivé obtíže sám a jak preventivními opatřeními může předcházet dalším bolestem. 

/ upravený text pochází z internetových stránek McKenzie institutu Czech republic and Slovakia /

 

Léčba ULTRAZVUKEM patří mezi nejčastěji aplikované metody fyzikální terapie v rehabilitaci. Doporučuje se na různé svalové a kloubní obtíže, poúrazové stavy či degenerativní onemocnění. Ultrazvuk je mechanické vlnění o neslyšitelné frekvenci nad 20 000 Hz, které se v rámci rehabilitace využívá k tzv. ultrasonoterapii. Pro terapeutické účely se využívá ultrazvuk o frekvencích 1 a 3 MHz, které efektivně pronikají do povrchových i hlubokých tkání. Používáme intenzitu 0,8 – 1 W/cm², horní hranice je 1,5 W/cm².  Doba aplikace začíná na 3 minutách, maximálně však 7-10 minut. Ultrazvuk je charakteristický tím, že při jeho aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud. Jedná se tedy pouze o mechanickou stimulaci, kterou můžeme připodobnit k mikromasáži. Vlivem této mikromasáže dochází k přeměně mechanické energie na energii tepelnou, čímž se zvyšuje teplota hluboko v tkáních, na které ultrazvuk aplikujeme. 

 

Fyziologické účinky při  rehabilitaci postižené tkáně: Zlepšuje prokrvení tkáně a  svalovou relaxaci, urychluje regeneraci poškozené tkáně a má analgetický účinek. Ultrazvuk má efekt  pro relaxaci hypertonických svalů, ošetření spoušťových bodů a jemnou stimulaci oslabených svalů zejména v kombinované terapii např. s nízkofrekvenčními DD proudy. U kontinuálního ultrazvuku z účinků dominuje tvorba tepla hluboko ve tkáních. U pulsního je převažující účinek disperzní-změkčení tkáně pro zvýšení permeability kapilár. UZ urychluje také resorpci otoku a staršího hematomu→ přeměna gelifikované extravazální tekutiny v sol. 

Omezení: Ultrazvuk se nemá dávat nad poškozený i zdravý nerv, kdy snižuje vodivost nervových vláken, dále  nad pevnou kost, kde je riziko popálení periostu zejména kontinuálním UZ (na kost hned pod kůží, nadáváme nad  kovové implantáty, šrouby a jiné fixační kovové materiály. UZ nedáváme do 48-36h po úrazu pro narušení tvorby novotvořených kapilár, a neaplikujeme nad epifýzy rostoucích kostí u dětí a u mladistvých až do 25let pro riziko urychlení uzavření jejich růstových zón kostí.

 

Terapie rázovou vlnou (ESWT) je léčebnou fyzikální metodou patřící do skupiny mechanoterapií. Energie se přenáší na postižené místo vysokoenergetickou tlakovou akustickou vlnou (shock wave), která vyvolává v tkáni reparační procesy. Tato terapie je neinvazivní, rychlá, časově nenáročná (vlastní aplikace trvá 5-10 minut), dle výrobců a propagátorů této terapie je vysoce přijatelná, dobře tolerovaná s minimálními vedlejšími účinky. Je založená na principu mechanických radiálních rázových vln. Akustická rázová vlna je přístrojem vytvořena ze vzduchové vlny, která je do něj vháněna pod tlakem 5-6 barrů. Pohybujícím se projektilem v aplikátoru vzniklá rázová vlna je dále přenášena skrz hlavici aplikátoru do tkáně. Maximální hloubka mechanického účinku vlny je 3,5-4cm. Léčba zpravidla probíhá v sérii 3-4 aplikací. Mezi jednotlivými aplikacemi zpravidla dodržujeme  rozmezí 5-7 dnů, aby mohla dostatečně  proběhnout reparační fáze. V tomto období má pacient dodržovat omezení zátěže ošetřené části těla. Efekt léčby nastupuje často až v průběhu jednoho až několika týdnů. Radiální vlna u některých diagnoz nezabírá hned - má tzv. odkladný účinek, proto pacientům doporučujeme určitou trpělivost. Efekt někdy nastane až po skončení aplikací. Metoda vykazuje dlouhodobý efekt. Výhodou našeho pracoviště je možnost kombinace léčby rázovou vlnou s ostatními fyzioterapeutickými metodami (např. u tenisového lokte bývá často nutno synchronizovat léčbu lokte s léčbou krční páteře, totéž platí pro bolesti ramene, léčbu ostruhy patní kosti je vhodné kombinovat s korekcí nohy pomůckami – vložky nebo-li individuální stélky do bot). 

Fyziologické účinky při  rehabilitaci postižené tkáně: U lokalit s nedostatečným prokrvením a u některých diagnóz jako je výrazná fibrotická retrakce pouzdra vápenitá ložiska (depozita), ostruhy, kde by přestavba tkáně byla s výhodou, lze o této terapii uvažovat jako o terapii poslední volby před operačním řešením, kdy skutečně nejsme schopni dosáhnout lepších výsledků jinými způsoby fyzikální terapie a metodami. 

Omezení: Nelze opomenout fakt, že kromě své nepopiratelně výrazné, razantní účinnosti, má i z tohoto důvodu i své nežádoucí vedlejší účinky. Mezi vedlejší přechodné účinky patří lokální mírný otok, destrukce kapilár, zarudnutí, petechie, někdy hematom, přechodné zvýšení bolestivosti. Obecně tuto terapii neaplikujeme u psychických poruch, u pacientů s poruchou krevní srážlivosti včetně antikoagulace, u pacientů s akutním zánětem, po RTG terapii, po aplikaci kortikoidů do cílového místa v posledních 14ti dnech, při graviditě, u nádorů, nebo do míst s lokálním dlouhodobým zánětem s chronickou mikrotraumatizací, kde hrozí při aplikaci riziko ruptury (změněná šlacha dlouhé hlavy bicepsu, těžká léze rotátorové manžety), nevhodná je aplikace nad vzdušnými orgány, absolutně kontraindikovaná je aplikace nad nervem nebo nervovou strukturou! Neaplikujeme jí nad  kovové implantáty, šrouby a jiné fixační kovové materiály, nad epifýzy rostoucích kostí u dětí a u mladistvých až do 25let pro riziko urychlení uzavření jejich růstových zón kostí.

 

Laser-terapie (soft-laser) je druh elektromagnetického vlnění z oblasti viditelného světla, které je unikátní svými vlastnostmi. Tato forma fototerapie je neionizující, neinvazivní světelné záření, patřící do IIIb hygienické třídy.  Laserové záření má především stejnou vlnovou délku a navíc vlnění, vytvářející laserový paprsek, kmitá naprosto symetricky - v jedné fázi (monochromatické, polarizované, koherentní a nondivergentní). Právě toto vysoce organizované harmonické kmitání v jedné rovině je schopno přenášet velké množství energie. Forma aplikace je buď bodově  např. na spoušťové body a jizvy nebo plošně formou laserové sprchy nebo scannerů např. nad hyperalgetickými zónami a bolestivými tkáněmi.

Fyziologické účinky při  rehabilitaci postižené tkáně: Účinek laserového paprsku je termický a fotochemický, jejich důsledkem je účinek biostimulační s podporou regenerace struktur (kožních, nervových, svalových, vazivových, cevních). Indikované stavy jsou bolestivé funkční i organické poruchy  jako entezopatie,  tendinitidy, poúrazové stavy, ošetření akutních a  keloidních jizev, regenerace nervových struktur. Laserový paprsek snižuje bolestivost, působí silně protizánětlivě a zvyšuje látkovou výměnu ve tkáních a buňkách. Buňky po ozáření laserem získávají energii navíc, začnou se rychle obnovovat a posiluje se jejich obranný mechanizmus. Pro terapii je směrodatná terapeutická dávka vyzářené energie (energetická hustota) v místě cílové tkáně. Laser se velmi snadno podávkuje. Udává se minimálně dávka 3-10 J/cm2. Na akutní jizvy se používá energetická hustota 3-5 J/cm², na reflexní změny ve svalech a entezopatie 8 – 15 J/cm². Stanovení konkrétní dávky závisí na typu a uložení tkáně, kterou chceme ošetřovat ( např. kost resorbuje až 98 % vyzářené dávky), dále na typu a stádiu poškození a také na typu používaného přístroje. U akutních stavů by se ozařování mělo provádět denně po dobu 2 – 3 dnů, pro urychlení hojení obden. Celkem se uvádí do 5-10x aplikací (např. u akutního herpes zooster 7-10x). Celková doba aplikace je řádově 5-10min. v hodnotách cca 250-300mW v 1cm2  na 1minutu aplikace (30s kontinuálně, 30s pulsně). Nejmodernější laserové přístroje jsou vysokovýkonové (až 12W), kdy se zkracuje doba aplikace terapeutické vyzářené dávky zejména do hlubokých uložených tkání, což je na jednu stranu výhodné pro zkrácení doby aplikace (řádově sekund až minut) a pro redukci počtu sezení ( 3-5x aplikací), kdy pacient ušetří peníze a čas za vyšší počet aplikací. U akutních stavů by se ozařování mělo provádět denně po dobu 2 – 3 dnů, pro urychlení hojení obden. Frekvence laserového záření má působit při 5Hz stimulačně, při 8Hz antiedemátozně a při 10Hz tlumivě-analgeticky. Omezení: neaplikujeme u dekompenzované epilepsie, u horečky, u nádorových onemocnění, prekanceróz, neaplikujeme do očí a nad štítnou žlázu, dále neaplikujeme u fotodermatos  a u  fotosensibilizující medikace (ketoprofen). Z estetických důvodů neaplikujeme nad tetováž  kvůli znehodnocení kresby. U obesních pacientů hloubkovou foterapii vzhledem k malému průniku fototerapie aplikujeme s ohledem k místě aplikace a dotyčné  vrstvě tuku. 

 

Kinesiotape -  je hypoalergenní speciální lepící textilní páska vyrobená ze 100% bavlny, neobsahující latex, s elastickými vlastnostmi a protažitelností až o 50-60% klidové délky a tloušťkou podobné pokožce. Pro vyšší přilnavost na kůži obsahuje termosenzibilní lepidlo. Zajišťuje jako tradiční tapy pasivní oporu pohybových segmentů, ovšem na rozdíl od nich umožňuje i volný pohyb bez omezení aktivního rozsahu pohybu a na rozdíl od ortéz neomezuje průtok krve.  Podle způsobu, síly a směru nalepení pásky na kůži dochází k reflexnímu ovlivnění měkkých mobilních tkání nejen kůže, ale i svalů, vazů a kloubů v okolí pásky. Mechanickou korekcí stimuluje mechanoreceptory, zlepšuje kloubní biomechaniku a centruje klouby. Ukotvením tapu proximálně od otoku či hematomu a pokrytím co největší plochy ve směru požadovaného toku lymfy urychluje tak jejich vstřebávání a zlepšuje  lymfatickou drenáž dané oblasti. Odstraněním městnání v krevním a lymfatickém řečišti se sníží tlak na receptory, a tím se sníží i nocicepce. Prostřednictvím směrového působení mírného tahu na kůži stimuluje kožní exteroreceptory a svalové proprioreceptory, dochází k neuroreflexní změně svalového tonu (facilitaci či inhibici svalu) a následně i polohy segmentu.

 

Kineziologický rozbor je důležitý pro správný výběr jednotlivých technik, jejich správné časování a také pro hodnocení fyzioterapie. To v prvé řadě vyžaduje přesnou a podrobnou funkční diagnostiku při klinickém vyšetření analýzou biomechaniky pohybu.  Bez funkční diagnostiky nemá smysl s léčebnou rehabilitací vůbec začínat. 

 

Pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie je druh elektroléčebné procedury, která má hlavní výhody v tom, že není možné lokální poškození elektrickým proudem jako u přímých kontaktních elektroléčebných metod. Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné úrovni, což může vést k potlačení některých zdravotních potíží. Magnetické pole prostupuje exponovanou tkání rovnoměrně, tzn. každou buňkou. Ionty, které jsou obsaženy v buňkách a v koloidních systémech, jsou magneticky ovlivnitelné, což způsobuje aktivizaci každé buňky. Je známo, že při různých onemocněních se mění povrchové potenciály buněk v organismu oproti normálním hodnotám.  Dochází tak ke zvyšování propustnosti mezibuněčných membrán a tím k zvýšenému prokrvování, okysličování, zásobování živinami a k lepšímu odvádění zplodin v exponované tkáni. Pulsní magnetické pole využívá k terapii magnetickou složku elektromagnetického pole, kde ke změnám vlastností tohoto pole dochází skokem a jsou tím indukovány velmi slabé elektrické proudy v exponované tkáni. Hlavní účinky pulzního magnetického pole jsou analgetický (proti bolesti), vasodilatační (zlepšení prokrvení tkání, ústup otoků), protizánětlivý účinek, antiedematózní (proti otokům), biostimulační trofotropní účinek (zrychlené hojení zlomenin i měkkých tkání), může mít účinek myorelaxační (svalovou relaxaci) anebo myotonizační (svalové posílení). Fyziologické účinky při  rehabilitaci postižené tkáně: podporuje hojení všech tkání (např. svaly, vazy, kosti, regeneraci PNS i CNS), zlepšuje regeneraci po fyzické zátěži, působí antimigrenosně, urychluje kaskádu zánětlivých reparačních dějů. Převážně se používá terapeuticky intenzita kolem 8-15mT, u akutních stavů se uvádí nižší intenzita kolem 5mT, u chronických stavů vyšší až 30mT. Frekvence aplikace je buď stabilní ev. frekvenčně modulovaná pro minimalizaci adaptace na stálou frekvenci. Protizánětlivé, vasodilatační frekvence se uvádí  do 10-25Hz, trofiku ovlivňující a analgetické jsou frekvence 25-50Hz a výše, kdy vyšší frekvence (50-70Hz) zvyšují prokrvení a působí více analgeticky u chronických stavů. Prstencové nebo semilunární aplikátory se používají u končetin, ramene a C páteře. Na celou páteř se používají aplikátory deskové. Doba aplikace je v průměru kolem 30minut. Citlivost na tuto terapii je velmi individuální! Lze ji aplikovat u dětí.Omezení: Nicméně vzhledem k rozmanitosti a šíři svých účinků má zase na druhou stranu také řadu absolutních i relativních  KI → nedáváme jí u kardiostimulátorů, v těhotenství, u tumorů a u krvácivých stavů (včetně antikoagulace), u těžkých stupňů ischemické nemoci a infekčních chorob. Působí snížením periferního cévního odporu vagotropním účinkem ortostatickou hypotenzi → vertigo ( točení hlavy), akcentuje dysfunkci endokrinních žlaz a záchvatovitá onemocnění včetně epilepsie, zvyšuje dráždivost u CNS neurotismem, zhoršuje vyšší únavností myastenii gravis. Mimochodem musíme při její aplikaci počítat s jejími dalšími “neterapeutickými nežádoucími“ elektromagnetickými účinky v případě aplikace v blízkosti magnetických přenosových médiích a zařízení (EMG a EKG přístroje, mobily, tablety, osobní počítače, magnetické karty atd …).

 

Reflexní masáž - jde o léčebný manuální postup, kdy velmi intenzivním mechanickým zpracováním hyperalgetických (reflexních) zón v kůži dochází k reflexní relaxaci svalových skupin. Reflexní masáž působí na kontraktilní aktivní složku svalového napětí, zlepšuje prokrvení a tím i snižuje bolest v chronicky přetížených svalech. 

 

Myoskeletální a myofasciální techniky jsou účinnou technikou k uvolnění a protažení vazivových struktur a je předpokladem normální biomechaniky kostně kloubního i svalového systému. Současně se tím snažíme facilitovat (nabudit) svaly hypotonické. Tyto techniky lze využít k presuře nalezených relevantních reflexních změn (myogeloz, tender points,  spoušťových bodů - trigger points).

 

Pozitivní termoterapie předehřátí (prohřátí svalů) zlepšující viskoelastické vlastnosti vaziva (horký zábal, rolka, aplikace parafínu, peloidu uvolněním kůže a podkoží je indikována před masáží nebo individuálním LTV.

 

Mobilizační a měkké techniky se používají pro normalizaci pohyblivosti kloubních struktur, aby při snaze dosáhnout návratu původní pohyblivosti postiženého kloubu, nedocházelo k sekundárnímu přetěžování blokovaných či hypermobilních kloubů. Pro potřeby častější pasivní mobilizace zejména po operacích podle doporučení ortopeda využíváme kromě i přístrojové protažení postiženého segmentu (artromoty, motodlahy).     

 

Elektroterapie - Interferenční proudy se uplatňují spíše u subakutních a chronických stavů (svalových, kloubních, poúrazových, neuralgických) na rozdíl od nízkofrekvenčních DD proudů, které mají své největší uplatnění u perakutních a akutních stavů. Myostimulační, analgetický, antiedematozní, myorelaxační účinek: Nejšetrnější aplikace interferenčních proudů může být použita i u akutnějších stavů 36h od úrazu. Malé frekvence 1-5Hz stimulují jeden záškub denervovaných svalových vláken, frekvence 5-60 Hz může stimulovat částečně denervovanou svalovinu, přičemž u zvyšující se frekvence 30- 50Hz je nutno pro umělou maximální tetanickou kontrakci přerušovat stimulaci, aby nedošlo k metabolickému vyčerpání stimulovaných svalů. Dráždivý účinek na příčně pruhovanou svalovinu má frekvence kolem 50 Hz při intenzitě nadprahově senzitivní (NPS) až podprahově či prahově motorické (PPM, PM). Analgetický účinek má frekvence kolem 90-130Hz při prahově senzitivní intenzitě (PS). Antiedematosní efekt je v celé šíří 0-100Hz (více u vyšších frekvencí). Myorelaxační účinek mají vyšší frekvence 150-200Hz. Po první proceduře může pacient cítit přechodné zhoršení, ovšem po třetí aplikaci by již měl pociťovat zlepšení, jinak není další pokračování v této terapii indikováno. 

 

Elektrostimulace - při denervaci postižených svalů používáme “na probuzení“ denervovaných svalových vláken šetrnou elektrostimulaci. Používáme pomalu rostoucích šikmých impulsů o velikosti 5-10mA s pozvolným nástupem intenzity a větší délkou impulsu (vždy delší než 10 ms, ideálně 200-500ms), kdy dochází k selektivní stimulaci paretických svalů. Obecně dokud je paréza stimulujeme pro zabránění atrofie nebo ztráty funkce svalu.  Při výraznější atrofii svalů například po úrazu, po delší imobilizaci, u těžkých centrálních plegií, nebo u totálních periferních plegií s úplnou denervací svalů např. ruptura nebo avulze kořenů brachiálního plexu  používáme elektrogymnastiku pomocí pravoúhlých impulsů.  

 

Vakuum-kompresní terapie je přístrojové střídání přetlaku a podtlaku např. u otoků horní končetiny u algodystrofického syndromu a chronických posttraumatických stavů. Přímý trofotropní a přímý antiedematózní účinek:      

                         

Rebox

Elektroterapeutický přístroj Rebox-Physio je určen pro léčbu a diagnostiku poruch pohybového aparátu a neurologických onemocnění. Je efektivní v léčbě chronické i akutní bolesti. 

V přístroji jsou generovány elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou transkutánně přivedeny do léčené oblasti dotykem léčebné elektrody. Druhá válcová elektroda je ve styku s extracelulárními tekutinami. 

Během několika sekund dojde ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy a je pozorovatelný myorelaxační efekt. Tyto tři fyziologické efekty jsou pozorovatelné již po několika minutách od aplikace reboxových proudů. 

Doba aplikace je řízena v závislosti na osmotických a onkotických poměrech ve tkáni. Zpravidla trvá 3 až 5 sekund v jednom bodě aplikace. Reboxové proudy ovlivní tkáň v oblasti o poloměru asi 1,5 cm od bodu dotyku. 

Sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase má diagnostickou hodnotu a umožňuje monitorovat a řídit lěčebný proces. 

Rebox je vysoce efektivní v porovnání s klasickými elektroterapeutickými metodami. 

 

Manuální lymfodrenáž

Speciální hmatová technika, která má z účel zvýšit odtok lymfy a je součástí komplexní terapie lymfatického edému (otoku). Lymfatický otok vzniká při poruše odvodné (drenážní) funkce lymfatických cév. 

Tato metoda je určena pro terapii lymfedému primárního a sekundárního, pooperačních a poúrazových otoků, v dermatologii (akné, erysipel), neuorolgických onemocněních, při bolestech hlavy, při zácpě, degenerativních onemocnění kloubů, za zvýšením kondice, u onkologických pacientů po zaléčení, klientům s lymfatickými otoky (kromě srdečních a ledvinových). Kosmetické využití jako součást komplexní terapie celulitidy, zlepšení vzhledu. 

Ostatní využití při pocitu těžkých nohou, rehabilitace sportovců, pracovníků s vysokým zatížením dolních končetin nebo vysoce manuálně pracujících jako součást celkového RHB plánu Nedoporučuje se u zánětů celkových nebo místních (angína, chřipka, opary jakéhokoliv původu), v těhotenství oblast břicha, záněty nervů, záněty zubů, dekompenzované nemoci srdeční, štítné žlázy, astma bronchiále,záněty žil a další). 

 

Individuální léčebný tělocvik

Představuje cvičení pod vedením kvalifikovaných fyzioterapeutů, při kterém se klient postupně naučí cviky zaměřené na jeho problematickou oblast. Intenzita cvičení a jeho skladba je individuálně korigována a upravována dle aktuálního zdravotního stavu klienta. Opakované procvičování jednotlivých cviků pak vede k jejich zapamatování a při následném domácím cvičení k prodloužení trvání příznivých účinků a zlepšení či vymizení obtíží klienta. V rámci individuálního cvičení klient obdrží i na míru sestavenou cvičební jednotku, kterou si s sebou odnáší a pokračuje ve cvičení i doma. 

Provádění ortopedických a spondylochirurgických operací  zajišťujeme přímo na špičkových pracovištích v Praze a Středočeském kraji:

FN Motol - FN Vinohrady - RK Malvazinky - Klinka Dr.Pírka - Iscare - Klaudiánova nemocnice - Nemocnice Říčany

Naším cílem je vždy zajistit komplexní předoperační a pooperační péče se zachováním kontinuity přímého vedení komplexní léčby operatérem.

KELTIA-MED, s.r.o.

Keltia, s.r.oRehabilitace, rehabilitační lékař, ortopedie - v rámci rehabilitace a ortopedie poskytujeme komplexní péči o pohybový aparát na výše uvedených adresách Prahy 3, 5 a 10. Na našem pracovišti probíhá úzká spolupráce ortopedů s fyzioterapeuty pod vedením rehabilitačního lékaře s neurologickou atestací, lékařem alternativní a fyziologické regulační medicíny s použitím homeopatie i čínské medicíny a internistou – angiologem (cévním specialistou).

Cévní ambulance - nabízíme kompletní cévní a interní vyšetření včetně předoperačních vyšetření, EKG a sonografie tepen a žil. Vyšetřujeme a léčíme pacienty s žilní nedostatečností. Ze specializovaných metod nabízíme pacientům: 24hodinové sledování krevního tlaku i EKG (Holter), ultrazvukové vyšetření tepen a žil horních i dolních končetin a tepen krku (Doppler UZ).
Adresy ordinací - MUDr. Romana Tylová, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, Praha 10.
Pacienti se mohou objednávat na tel. číslech: 775 732 304, 281 019 358.

Interní ambulance a sono břicha - provádíme celková a cílená interní vyšetření, předoperační vyšetření, EKG, konsultace v oblasti kardiovaskulární prevence, sonografické vyšetření břicha s klinickou interpretací výsledků ( ultrazvuk)
MUDr. Kratochvílová Renata, Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
Pacienti se mohou objednávat na tel.čísle: 733 499 572

V nutných případech možná přímá domluva a provedení ortopedických operací. Nabízíme možnost půjčování magnetu a bioptronové lampy, zhotovení ortopedických stélek (Nový Zéland) Formthotics, možnost objednat obuv DUX, eventuálně jiných druhů obuvi a další služby.

Na poliklinice Barrandov disponujeme vodoléčbou (balneoterapií). Nadstandardní procedury: rázová vlna, laser, rašelina, CO2 koupele, relaxační a rekondiční masáže, tvarování postavy a alternativní postupy a procedury čínské medicíny - pojišťovny nehradí.
Dále se zde nachází prodejna zdravotnických potřeb, kde nabízíme široký výběr ortopedických pomůcek, ortéz, kompresních punčoch, zdravotnické obuvi, rehabilitačních a inkontinenčních pomůcek, berle, hole, vozíky, chodítka a další zboží.

Vlastní provoz ambulance probíhá na základě telefonických objednávek, v případě akutních stavů se snažíme pacienty ošetřit v nejkratší možné době.

 

Jsme smluvními partnery pojišťoven: 111, 201, 205, 207, 209, 211 a 333.

©2018 kELTIA-MED, s.r.o. All Rights Reserved . Designed By WebAN

Search